Wie is Michel?

Michel werd geboren op vrijdag de 13de november van het jaar 1953 in Gooik als oudste in een gezin met twee. Zijn vader was boekhouder in Brussel, waardoor Michel snel de Gooikse school zou moeten verlaten voor het Sint-Jan Berchmanscollege te Brussel.

 

Na zijn humaniora trekt hij naar Leuven waar hij Germaanse Filologie studeerde. Op 30 juni 1977 treedt hij in het huwelijk, waarna hij de trotse vader wordt van een dochter en zoon. Ondertussen werd de familie uitgebreid met een kleindochter en 2 kleinzonen.

 

 

 Waarom politiek?

Van jongs af aan zat Michel in verschillende verenigingen, waarvan de Chiro de meeste aandacht vroeg.

Michelchiro

Tijdens zijn jaren als chiro-leider besefte Michel dat om dingen te veranderen je aan het beleid zelf moet deelnemen.

 

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1976 komt de CVP een eerste maal aankloppen, maar Michel weigert, 6 jaar later zal Michel wel voor de eerste maal kandidaat zijn.
In 1982 was Michel een eerste keer kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen.

 

 

  

Michelcvp

 De CVP behaalde 9 op de 19 zetels, waardoor ze in de oppositie bleven zitten.
Michel werd onmiddellijk fractieleider met een inzet die men lang niet gekend had.
Het gevolg was dat de CVP met Michel als lijsttrekker de volgende verkiezingen in 1988 won.

 

 

  

 

Michelburgemeester

 

Voor het eerst in jaren kwam de CVP in Gooik, met Michel als burgemeester, terug aan het bewind.
Sindsdien ging de CVP enkel maar vooruit. CD&V heeft in Gooik tot op vandaag een meerderheid.

 

 

 

 

 

Beroep?

Beroepshalve heeft Michel eerst enkele jaren les gegeven, een gevolg van de onderwijstraditie die bij de familie Doomst meer dan ingeburgerd was. Michelcvp2

Als Germanist gaf Michel Duits, Engels en Nederlands in het Sint-Niklaasinstituut en Sint-Guido te Anderlecht. In het begin van de jaren ‘80 zochten ze bij de CVP-jongeren een nieuwe secretaris.
Men was op zoek naar een persoon die een sterke binding en voeling had met de lokale afdelingen. Aanvankelijk twijfelde Michel, maar het politieke beestje kriebelde te veel.
De woelige jaren ‘80 maakte Michel mee van op het hoofdkwartier van de partij.  Die tijd was een enorme leerschool op lokaal, maar vooral nationaal vlak. Net voor Michel burgemeester wordt, verhuist hij naar de redactie van het ACW-blad Visie. Als redacteur laat hij tot 1995 zijn pen vloeien.

Als opvolger van Eric Van Rompuy mag Michel de eed afleggen als Vlaams volksvertegenwoordiger.  

 

 

Dioxine en oppositie

In 1999 breekt onverwacht de dioxine-crisis uit. De CVP wordt afgestraft bij de verkiezingen en belandt na decennia in de oppositie. Ondanks dat Michel het stemmenkanon is van de streek, geraakt hij ook bij de federale verkiezingen van 2003 niet verkozen. De CD&V sleept net geen derde zetel in de wacht in Brussel-Halle-Vilvoorde en blijft in de oppositie. De Vlaamse verkiezingen in 2004 zouden de ommekeer zijn voor de partij, maar Michel moet nog even wachten. Hij maakt op de lijst immers plaats voor de N-VA en is bereid de lijst te duwen. Als lijstduwer behaalt hij meer dan 21.000 stemmen. In 2007 krijgt hij voor de derde keer de derde plaats. Als eeuwige optimist en met de slogan doorbijter stort Michel zich in de campagne: derde keer goede keer.  Met meer dan 28.000 stemmen verovert hij een derde zitje voor de CD&V in het beruchte Brussel-Halle-Vilvoorde. Zijn eerste daad als federaal volksvertegenwoordiger was het neerleggen van het wetsvoorstel tot splitsing van de kieskring.

 

 

BHV?

Michelstemt Wanneer het toenmalig Arbitragehof haar arrest bekend maakte, was de eis tot splitsing al lang levende. Michel is altijd één van de voorvechters geweest, die mee het initiatief nam van de Conferentie van Burgemeesters en de Staten-Generaal. Het neerleggen van het wetsvoorstel in de Kamer en het stemmen ervan in de commissie staan in het geheugen gegrift. De rest is geschiedenis. De splitsing werd gerealiseerd.

Op 25 mei 2014 werd Michel verkozen voor het Vlaams Parlement. Na 15 jaar keert hij terug, waar hij als deskundige de Vlaams Rand-regio zal verdedigen.

 

 

Volg mij ook via

Tweets van Michel

event in de kijker

Lente eetfestijn

10 - 11 - 12 -13 mei

 

zaal Edele Brabant

Agenda

Saturday, 23 February 2019
Sunday, 12 May 2019
Sunday, 26 May 2019