03
jul

2,5 miljoen euro extra voor welzijn in Vlaaams-Brabant

 

Vlaams volksvertegenwoordigers Michel Doomst en Peter Van Rompuy (CD&V) dienen hiertoe een voorstel van decreet in in het Vlaams parlement. Bedoeling is om gronden voor nieuwe zorginitiatieven aan te kopen. 

‘In Vlaams-Brabant is er een historische achterstand inzake het welzijnsaanbod, zoals kinderopvang, ouderenzorg (in het bijzonder dagopvangcentra), personen met een handicap en bijzondere jeugdbijstand. Ondanks de inspanningen die reeds werden geleverd, blijft dit een onaanvaardbaar pijnpunt,’ stelt Michel Doomst. ‘Het specifiek karakter van de Vlaamse Rand vraagt ook om een specifieke aanpak van deze problematiek. Enerzijds zijn er immers de hoge grond- en infrastructuurprijzen die het moeilijk maken voor initiatiefnemers. Anderzijds zijn er de grote noden in de regio die door de sterke verstedelijking ook te maken krijgt met grootstedelijke problemen,’ verduidelijkt Peter Van Rompuy de beweegredenen voor het decreetvoorstel.

In het Vlaams regeerakkoord is voorzien dat de achterstand van de Vlaamse Rand inzake welzijns- en gezondheidsaanbod wordt aangepakt. Met de 2,5 miljoen euro extra voor het nieuw instrument “Vlabzorginvest” zouden gronden voor nieuwe zorginitiatieven aangekocht kunnen worden.

Het voorstel van decreet van Michel Doomst en Peter Van Rompuy voorziet de inwerkingtreding op 1 januari 2018. De provincie Vlaams-Brabant krijgt daarbij een centrale rol. Daar is immers de kennis van het terrein aanwezig die broodnodig is voor de aanpak van de concrete noden en behoeften.

Er wordt evenwel geen nieuwe structuur tot stand gebracht maar Vlabzorginvest wordt geïntegreerd in het bestaande Vlabinvest, dat een specifiek grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant ontwikkelt.

RingTV

Categorie: 

Volg mij ook via

Tweets van Michel

event in de kijker

Lente eetfestijn

10 - 11 - 12 -13 mei

 

zaal Edele Brabant

Agenda

zaterdag, 23 februari 2019
zondag, 12 mei 2019
zondag, 26 mei 2019