16
dec

Burgers en politie wisselen binnenkort via sms info uit over verdachte zaken

 

In Gooik is de voorbereiding gestart om in 2017 een Buurt Informatie Netwerk (BIN) op te zetten. De Gooikse buurtcomités zijn vragende partij.

De gemeente tastte op de jonge bijeenkomst met zijn 35 buurtcomités af of er in Gooik een draagvlak is om een Buurt Informatie Netwerk op te starten. En dat draagvlak is wel degelijk aanwezig, zo bleek.

“Een Buurt Informatie Netwerk is een structurele samenwerking tussen buurtbewoners en politie, die elkaar via een sms- of mailsysteem op de hoogte houden van wat er gebeurt in de buurt. Wanneer er ergens verdachte zaken gesignaleerd worden, is meteen het hele netwerk op de hoogte en hebben we zoveel paar ogen meer om uit te kijken. Die uitwisseling van informatie zorgt voor meer sociale controle en vergroot het veiligheidsgevoel”, zegt de Gooikse burgemeester Michel Doomst. Op dit moment zijn er in de politiezone Pajottenland reeds BIN’s actief in Eizeringen en Pajottenland-Zuid (Galmaarden-Herne-Bever) en er bestaat een een BIN-Z voor de middenstand van Lennik.

“Het idee om zo’n netwerk op te starten rijpt al een tijdje. Vooral nu er de laatste tijd redelijk wat inbraken worden vastgesteld, groeit de vraag. Die komt vooral van de buurtcomités omdat mensen zich soms onveilig voelen”, vertelt de burgemeester. “Of een BIN tot een grotere veiligheid zal leiden, weten we niet, maar het is in elk geval beter dan niets doen. Omdat we in Gooik opvallend rijk zijn aan buurtcomités en we via deze weg onmiddellijk veel mensen kunnen bereiken, schakelen we de buurtcomités in die in hun eigen buurt mensen kunnen aanspreken om mee in het netwerk te stappen. Bedoeling is in elk geval dat we met ons BIN heel Gooik kunnen coveren”.

Flyers

Inmiddels is de voorbereiding concreet gestart met het opmaken van flyers. Die leggen uit waarvoor een Buurt Informatie Netwerk staat en roept geïnteresseerden op die mee willen instappen om berichten te delen. Ook straten waar geen buurtcomité actief is, krijgen de folder bedeeld en er volgt ook een oproep in het gemeenteblad. De politiezone Pajottenland wordt gevraagd het BIN mee te beheren.

Toch kan het nog een jaar duren vooraleer het Buurt Informatie Netwerk echt van start kan gaan. Er moet onder meer een stuurgroep worden gevormd en een coördinator worden aangesteld. Een communicatieplan en de nodige regels moeten worden afgesproken. Er moet ook een budget voor uitgetrokken worden en ten slotte moet het ministerie van Binnenlandse Zaken het BIN ook officieel goedkeuren.

Ingrid Depraetere @ Het Nieuwsblad

Categorie: 

Volg mij ook via

Tweets van Michel

event in de kijker

Lente eetfestijn

10 - 11 - 12 -13 mei

 

zaal Edele Brabant

Agenda

zaterdag, 23 februari 2019
zondag, 12 mei 2019
zondag, 26 mei 2019