06
jul

Overstromingsgebied Zuunbeek bijna klaar

 

De werken aan het nieuwe overstromingsgebied aan de Zuunbeek zijn bijna klaar. Als nadien ook de stuw elektromechanisch uitgerust wordt, zou nog eind dit jaar alles in dienst moeten zijn.

Sinds de zomer van vorig jaar voert de Vlaamse Milieumaatschappij werken en herstellingen uit aan de Zuunbeek in Sint-Pieters-Leeuw, om een herhaling van de overstromingen van juni te voorkomen. Parlementslid Michel Doomst (CD&V) wou weten hoe het met die werken gesteld is. Uit een antwoord van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) blijkt dat het nieuwe overstromingsgebied eind dit jaar in werking zal zijn.

“Er wordt een groot overstromingsgebied aangelegd, met een klepstuw en een dijk stroomopwaarts van het bestaande wachtbekken Volsem. De bouwkundige werken van het nieuwe overstromingsgebied zullen tegen het bouwverlof van 2017 voltooid zijn. De elektromechanische uitrusting van de stuw zal nadien worden geplaatst. Tegelijk worden ook de schuiven van de bestaande wachtbekkens aangepast om de werking ervan te optimaliseren. Tegen de winter van dit jaar moet alles in dienst zijn.”

De minister wijst erop dat er nog andere ingrepen gebeuren. “De zijloop Gaspeldoornbeek wordt omgeleid, waardoor het wachtbekken Volsem minder snel gevuld zal raken. In dit integraal project wordt de vallei van de Zuunbeek ook ecologisch en landschappelijk hersteld. Veel historische meanders worden opnieuw aangelegd en aangesloten op de rechtgetrokken Zuunbeek, die behouden wordt als bypass. Naast deze werken in het stroomopwaartse deel worden ook stroomafwaarts in Sint-Pieters-Leeuw, waar de Zuunbeek sterk ingekokerd is, werken voorbereid om de Zuunbeek opnieuw open te leggen en te voorzien van een winterbed, in het bijzonder op de zogenaamde Michelin-site. Daardoor is de waterloop beter te beheersen tijdens hoogwater en ook de ecologische en landschappelijke kwaliteit wordt verhoogd. In een eerste fase worden naar aanleiding van andere werken twee wachtkokers voorzien. De koker ter hoogte van Shopping Pajot onder een toekomstig gebouw wordt nog dit jaar gerealiseerd. De koker onder de Bergensesteenweg is gepland in 2018 of 2019.”

De bouwkundige werken van het nieuwe overstromingsgebied zijn gegund voor 1 miljoen euro, en de elektromechanica kost 720.000 euro. De raming van de kokers komt uit op 750.000 euro.

Jelle Schepers voor Het Niewsblad.

Categorie: 

Volg mij ook via

Tweets van Michel

event in de kijker

Lente eetfestijn

10 - 11 - 12 -13 mei

 

zaal Edele Brabant

Agenda

zaterdag, 23 februari 2019
zondag, 12 mei 2019
zondag, 26 mei 2019