07
jan

Pajotse gemeenten verkiezen associatie

 

De gemeenten Gooik, Lennik, Pepingen, Herne, Galmaarden, Bever en Roosdaal zijn al jaren beste vrienden. Maar in het huwelijksbootje stappen in de vorm van een fusie, is net een stap te ver. Ze zouden liever 'associëren' in plaats van fuseren.

Belangrijke bespreking gisteren tussen de burgemeesters van de zeven Pajotse gemeenten in aanwezigheid van Miek Vos, de nieuwe directeur van de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Op de agenda een belangrijk punt: de verdere samenwerking tussen de gemeenten in het Pajottenland, met het oog op een al dan niet verplichte fusie en hoever die samenwerking dan wel moet gaan.  

De neuzen stonden na afloop van de vergadering in dezelfde richting. Gooik, Lennik, Pepingen, Herne, Galmaarden, Bever en Roosdaal willen geen onderlinge fusie, maar wel een 'associatie' tussen hun gemeenten. De VVSG is voor het idee wel te vinden.

“Er gaan steeds meer stemmen op om gemeenten te laten fuseren om zo door schaalvergroting tot een betere en betaalbare dienstverlening te komen. De Vlaamse overheid denkt er zelfs aan om fusies op te leggen. In het Pajottenland staat geen enkele gemeente te springen voor zo'n fusie, maar voor men ons verplicht, is het tijd om nu met een alternatief voor de pinnen te komen. Want tussen een klassieke fusie waarbij alle dienstverlening volledig wordt gecentraliseerd en de dienstverlening zoals die nu gebeurt in de zeven Pajotse gemeenten, ligt nog een hele zone van mogelijke tussenoplossingen”, zegt woordvoerder Michel Doomst, burgemeester van Gooik.

IDENTITEIT BEHOUDEN

“Elke gemeente in het Pajottenland staat kort bij de mensen. Niemand van ons wil graag zijn eigen identiteit verliezen. Daarom willen we gaan naar een associatie van de gemeenten. Zie het als een soort tussenoplossing. Ieder behoudt zijn eigen bestuur, maar op bepaalde vlakken werken we samen. Zoals op het vlak van ruimtelijke ordening, milieu, mobiliteit en het aanpakken van de vergrijzing bijvoorbeeld. We willen de positieve punten van een kleine gemeente graag combineren met die van een schaalvergroting. De intercommunale Haviland is bereid om op een aantal domeinen voor ons een begeleidende rol te spelen en ons tools aan te reiken waarmee we samen aan de slag kunnen. Hoe die associatie er concreet moet uitzien in het Pajottenland, moet nu verder worden uitgewerkt, zodat we met een concreet voorstel naar de Vlaamse overheid kunnen stappen.” 

Bij de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten ziet men die evolutie wel zitten en volgt men met veel belangstelling de verdere uitwerking van de 'associatie' als alternatief voor de fusie. “In het Pajottenland heeft men veel ervaring met samenwerkingover de gemeentegrenzen heen. Van in 2007 gebeurt al op regelmatige basis een burgemeestersoverleg. Daar kan iets moois uit groeien dat ook andere gemeenten kan inspireren”, zegt Miek Vos van VVSG. “We zijn het idee genegen, want fusies blijken overal heel emotioneel te liggen.” 

Het Nieuwsbkad

 

 

Volg mij ook via

Tweets van Michel

event in de kijker

Lente eetfestijn

10 - 11 - 12 -13 mei

 

zaal Edele Brabant

Agenda

zaterdag, 23 februari 2019
zondag, 12 mei 2019
zondag, 26 mei 2019